Workshops/lezingen

Naast deze praktijk werk ik op een ROC, waar ik jaren les heb gegeven aan de opleiding Pedagogisch Werk. Hier merkte ik dat veel medewerkers in de kinderopvang, BSO en het basisonderwijs handvatten zoeken naar de omgang met jongens.
In deze organisaties werken overwegend vrouwen. Kinderen die als lastig worden ervaren zijn vaak jongens.

Ik geef workshops, training of intervisie op locatie. Hierbij geef ik achtergronden over het gedrag van jongens en handvatten hoe om te gaan met de eigenheid van jongens. Het programma wordt aangepast aan de wensen van de organisatie. Voor meer informatie: klik hier.

Enkele reacties van een deelnemers:

“ik dacht dat al die jongens wat mankeerden, maar ik zie nu dat het gewoon jongensgedrag is waar ik tegenaan loop”

“verhelderend. Ik snap nu beter wat ik wel en niet moet doen”

“ik weet nu dat ik meer met jongens kan doen, dan alleen maar meer met ze bewegen”

“ik zie opeens dat die jongens eigenlijk niet anders kunnen dan zich zo gedragen. Wat doen we ze aan!”

 10888456_762784433813975_2130865213734265533_n
informatieavond voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten

 

Comments are closed